Jak detoxikovat?

Očistěte a harmonizujte svůj organismus. 
Rozhodli jste se, že vezmete zdraví do svých rukou? Potřebujete poradit, jak začít? Chcete zkusit jinou, celostní možnost jak řešit problémy dříve než se stanou chronickými či akutními. Využijte další úhel pohledu. Máte několik možností, jak začít s očistnou/detoxikací svého organismu...

Pomocí osobního poradce:

1. První návštěva si vyžádá více času, zhruba 45-60minut. Detoxikační poradce během ní s Vámi povede vstupní dotazník pro získání všech souvislostí a následně indikuje pomocí EAM přístroje Salvia odezvu na toxickou zátěž organismu a určí vhodnou detoxikační kůru s přihlédnutím k Vašim možnostem a v případě potřeby doporučí i další změny životosprávy nebo pomocné metody, třeba na uklidnění.

2. Jedna kúra trvá přibližně 5–6 týdnů. Po jejím skončení zkontroluje detoxikační poradce opět pomocí přístroje Salvia efekt detoxikace, Váš aktuální stav a navrhne další postup. Vždy samozřejmě musí brát v potaz všechny souvislosti, které Vás mohou ovliňovat. Obvykle je zapotřebí několik detoxikačních kúr. Vše závisí na době, po kterou danou obtíží trpíte, a schopnosti Vašeho organismu začít správně reagovat na podměty a snažit se uvést svůj stav do normálu - harmonie. 

Detoxikace pod vedením odborníka umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků, neboť je přesně cílená na váš organismus a obtíže. Zahrnuje nejen detoxikační kůry, ale i další metody a postupy, které umožní Vašemu organismu se vrátit do stavu harmonie. 

Přímý nákup vybraných produktů: 

Chcete-li si přímo zakoupit konkrétní preparát, kontaktujte distributora nebo využijte oficilání e-shop. 

Je však potřeba si uvědomit, že optimální složení kůry a dávkování je vhodné konzultovat se zkušeným detoxikačním poradcem, případně zkontrolovat pomocí přístroje Salvie. V opačném případě nemusí vybrané preparáty správně zacilovat tam, kam chcete, a nemusí dojít k požadované reakci organismu.