Regrese - metoda bez hypnózy

 

ČAS !! Co to je vlastně čas?

 
 
 
  Kdo umí napravit současnost, napravil tím i budoucnost? Popřípadě tím zasáhl i do minulosti?

ANO, čas je relativní, a proto je možno pracovat s pojetím času, v tomto případě s problémy, které se v něm spojují a tím mají společnou energii (myšlenku). Ano, i myšlenka je energie, a to energie duše. A naše duše nemá časové omezení našeho těla. 
  Pokud je čas relativní pojem a díky naší duši jsou všechny životy jsoucny teď a tady, pokud odstraníme, vyčistíme pomocí odpuštění historickou událost zakořeněnou v naší duši, už ji nebudeme muset opakovat v tomto a ani v dalších životech.
Takovou sílu má slovo pochopení a odpuštění.

 

 

   Pro pochopení, proč se nám v životě děje to, či ono, je vhodné se podívat do předchozích životů, zda jsme si tentýž problém neutvořili sami, popřípadě ho nežili už vícekrát v předchozích životech. Tyto životy ve své mysli spolu se mnou můžete sami uchopit a přepracovat spolu s odborným vedení, a tudíž i pochopit zákonitosti naší královny přírody, která tyto dary má a ukrývá proto, aby byly ve správnou chvíli odhaleny.

 
 
 
 
  Samozřejmě ne každý z nás dospěje do stavu, kdy se rozhodne řešit a vzít svůj život do vlastních dlaní. Ale my všichni jsme děti jednoho vesmíru a proto, proč nežít nebe už tady na Zemi :-)
 
  Vlastní metoda čištění funguje v napojení se na jednotlivý život a kritický stav v něm. Když pracuji s jednotlivým klientem, klient běžně spolupracuje a danné udaĺosti vnitřním zrakem vidí, mluví o nich, uvědomuje si souvislosti.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    Regresivní terapie - Je velice účinná metoda, pomocí které se můžeme zbavit současných potíží tak, že najdeme jejich příčiny v minulosti. Vychází z teoretického předpokladu, že člověk je tvořen ze tří částí: fyzického těla, psychiky a ducha. Přitom psychika je nástrojem ducha na ovládání těla. 
Potíže, jimiž trpíme, jsou v podstatě jen následky traumat prožitých v minulosti. Přitom není rozhodující, zda víme o tomto traumatu, či nikoliv. Pokud není příčinou silné poškození organismu, je vždy možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít a zpracovat. Orgány nebo části těla, které byly v minulosti poraněné, bývají nyní zpravidla oslabené či nemocné. Po zpětném prožití původního poškození se tyto části aktivují a samovolně uzdravují. Hlubinná regresní terapie často zabírá i tam, kde konvenční léčba selhává. Věčným braním prášků se jen potlačuje bolest, ale nehledá se příčina té bolesti. Hlubinnou regresní terapií lze příčinu najít a odstranit. 
 

Tato metoda potvrzuje, že duše, tělo a naše psychika se nalézají v tom nejužším vztahu, že každá fyzická nemoc má svůj psychický prvek, a naopak. U hlubinné regresní terapie se nejedná o žádný hypnotický stav, manipulaci ani sugesci.