Uzdravení prokletí

 
  Neustále ve Vaší rodině se po generace opakuje stejný problém? Tím problémem může být nemoc, nebo jiné neštěstí.
 Bohužel spousta rodin tímto nepochopitelným opakováním stejných událostí trpí. Pochopitelné ale jsou. Pochopit je lze, když se podíváme úplně na začátek, kdy se prokletí událo a od té doby pronásleduje opičím způsobem generace.
 
 
  Pokud nám shůry bude dáno nahlédnout do počátku rodového prokletí,
 
můžeme se pokusit odpustit všem,co to zapříčinili, ač už třeba nejsou naživu.
 
  Děje se tak pomocí částečné rodinné konstelace.    
 
                            
 
  Poté pomocí modlitby s Vámi  můžeme do určitých dní poprosit o uzdravení celého rodu.   
 
 
 
 

Modlitba za uzdravení rodových kořenů :

Nebeský otče, přicházím k Tobě jako Tvoje dítě, protože Tě velmi miluji. Potřebuji Tě v oblasti mého fyzického zdraví, emocí, duchovního života a mezilidských vztahů. Mnohé moje problémy byli způsobeny mýma chybama a hříchy, které v pokoře před Tebou vyznávám a prosím Tě za odpuštění. Ale také Tě prosím, aby jsi odpustil mým předkům jejich hříchy a chyby, které zanechali stopy na mém těle,mysli a duchu. Pane, uzdrav mě  prosím ze všech těchto těžkostí. S Tvojí pomocí upřímně každému odpouštím,živým i mrtvým členům rodiny, kteří přímo jakýmkoliv způsobem ublížili mě,anebo našim nejbližším, a také odpouštím všem, kterých hříchy vyústili do mého současného utrpení a problémů. Jménem Tvého Syna Ježíše Krista a s mocí Ducha Svateho Tě Otče prosím,vysvoboď mě a naši rodinu od všeho zlého. Osvoboď všechny živé a mrtvé se svazujících pout.
 Nebeský Otče, prosím Tě, aby jsi svojí láskou a láskou Tvého syna rozšířil Tvé požehnání na nás na všechny, na živé i mrtvé příbuzné. Uzdrav prosím všechny negativní důsledky, které se přenesli z předcházejících generací a zabraň prosím tomu,aby se přenesli do následujících generací naší rodiny.
 Všechny mé potřeby, o kterých nevím Ti v této modlitbě předkládám a modlím se ve vzácném jménu Ježíš.
Otče náš, prosím ať se Tvá uzdravující síla uvolní a pokračuje tam, kam to dovolíš.
Ne má, ale Tvá vůle ať se stane.
Amen.